Uporabne povezave na temo avtizmaSlovenske spletne strani


facebook.com/DrustvoTudiJaz - Društvo za spodbujanje socialne vključenosti
www.jazmidvami.si - Center za pomoč otrokom in staršem
www.avtizem.eu - Združenje bodi zdrav
www.avtizem.org - Center za avtizem
www.avtizem.com - Društvo za avtizem DAN
www.instavtizem.org - Inštitut za avtizem
www.zdravtizem.si - Združenje bodi zdrav
www.ivz.si - Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
www.dsis-drustvo.si - Društvo študentov invalidov Slovenije
www.bedrocksl.avtizem.org - Evropski program Vseživljenjsko učenje
www.drustvo-as.si - Društvo za pomoč odraslim osebam z motnjo avtističnega spektra AS
www.drustvo-as.si/voxalia - mesečni spletni časopis VOX ALIA članov društva AS
senzornaintegracijaslovenija.weebly.com - Združenje za senzorno integracijo
www.abaterapija.si - Društvo strokovnjakov za ABA terapijoTuje spletne strani


tonyattwood.com - znan psiholog, avtor knjige Aspergerjev sindrom
autistica.org.uk - autistica zbira in vlaga sredstva za strokovne biomedicinske raziskave
autism-society.org
scottishautism.org
autism.ca
autism-insar.org
autismsocietyofindiana.org
autismsocietycanada.ca
autismeurope.org
www.autism.ie
autismsociety-nc.org
autismsocietygreatertucson.org
ausm.org
asw4autism.org
autism-alabama.org
ne-as.org.uk
filefolderheaven.com
dotolearn.com
angelfire.com/pa5/as/asteachersites.html
www.autizmus.org - madžarska fundacija za otroke s posebnimi potrebami
www.aosz.hu - madžarsko nacionalno združenje Avtizem
autizam.org.rs - srbsko Republiško združenje Srbije za pomoč osebam z avtizmom
rainman.at - avstrijsko društvo za integracijo in rehabilitacijo avtističnih in drugih invalidnih oseb - Rainmanov dom
www.autism-india.org - indijski nacionalni center za avtizem Akcija za avtizem
www.autizam-st.hr - združenje za avtizem - Split
www.appymall.com/appystore/AppsforAutism - aplikacije za avtiste, tudi brezplačne