Pogoji uporabe


Informacije in gradiva na spletni strani in pripadajočimi podstranmi na spletnem naslovu www.avtizem-skoljke.org (v nadaljnem besedilu spletne strani) so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine lastnika domene in spletne strani Društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke (v nadaljnem besedilu lastnik) ali pravnih subjektov, katerih vsebine so vključene v/na spletnih straneh.
Vse pravice so pridržane.Omejitev odgovornosti


Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani na lastno odgovornost.
Lastnik se bo trudil za optimalno delovanje spletnih strani, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo in točnost predstavljenih informacij.
Niti lastnik, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnih strania ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Lastnik tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnih strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njihove uporabe.
Lastnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani.

Lastnik ne odgovarja za obliko, vsebino, obisk in uporabo spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.avtizem-skoljke.org.
Naše spletne strani vsebujejo povezave na spletnih strani drugih organizacij, podjetjih ali oseb.
Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino teh spletnih strani.
Povezave so bile vzpostavljene v dobri veri pomagati uporabniku, ki ga zanima področje našega delovanja.Pogoji uporabe informacij in gradiv


Vse informacije in gradiva na teh spletnih straneh so informativne narave.
Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem mestu, lahko uporabljate in prenesete za vašo osebno, domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.
Dovoljena je uporaba, nalaganje in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene.
Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, spreminjanje in objavljanje informacij in gradiv s spletnih strani ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.
Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnih strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.Lastnik si pridružuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni, prilagodi, doda ali odvzame dele vsebine Pogojev uporabe.
Prosimo Vas, da zavoljo morebitnih sprememb občasno še pregledate vsebino Pogojev uporabe,
saj v nasprotnem ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.
Vaša nadaljnja uporaba naših spletnih strani po spremembi v Pogojih uporabe bo pomenila, da se s spremembami strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pogoji je prepovedana.
Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pogoji, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.